Hvordan jakte på elefanter

Matematikere jager elefanter ved å dra til Afrika, kaste ut alt som ikke er en elefant, og fange en av det som er igjen.

Erfarne matematikere vil prøve å bevise at det finnes minst en unik elefant før de prøver forrige løsning som en underordnet øving.

Matematikk-professorer vil bevise eksistensen av minst en unik elefant, for deretter å overlate oppdaging og fanging av en virkelig elefant som en øving for studentene.

Dataingeniører jager elefanter ved å følge Algoritme A:
1. Dra til Afrika
2. Start ved Kapp det gode håp
3. Jobb deg stadig nordover mens du går over kontinentet mellom øst og vest.
4. Under hver gjennomgang,
   a. Fang alle dyr du ser
   b. Sammenlikn hvert dyr du fanger med en kjent elefant
   c. Stopp når du har funnet en lik.

Erfarne dataingeniører modifiserer Algoritme A ved å plassere en kjent elefant i Kairo for å sørge for at algoritmen vil avslutte.

Assembler-programmerere foretrekker å utføre Algoritme A på hender og knær.

Ingeniører jager elefanter ved å dra til Afrika, fanger grå dyr på måfå, og stopper dersom en av de veier mellom pluss/minus 15 prosent av en tidligere observert elefant.

Økonomer jager ikke elefanter, men de tror at elefantene vil jage seg selv dersom de får nok betalt.

Statistikere jager det første dyret de ser N ganger, og kaller det en elefant.

Kosulenter jager ikke elefanter, og mange har heller aldri jaktet på noe som helst, men de kan bli leid på timesbasis for å hjelpe de som jeger med råd.

Politikere jager ikke elefanter, men de vil dele elefantene du har fanget med de som stemte på dem.

Advokater jager ikke elefanter, men de følger flokkene rundt og krangler om hvem som eier rukene.

Software-advokater vil kreve at de eier en hel flokk basert på utseende og konsistensen av en ruke.

Viseadministrerende direktører i FoU prøver for harde livet å jage elefanter, men staben er laget for å stoppe det. Når viseadm'en dra for å jage elefanter, vil staben sørge for at alle mulige elefanter er totalt utryddet før viseadm'en ser dem. Dersom viseadm'en ser en ikke utryddet elefant, vil staben (1) gratulere viseadm'en for sitt perfekte øyesyn og (2) øke seg selv for å unngå gjentakelser.

Selgere jager ikke elefanter, men de bruker tiden på å selge elefanter de ikke har fanget som skal leveres to dager før sesongen åpner.

Software-selgere sender det første de fanger og fakturerer for en elefant.

Hardware-selgere fanger kaniner, maler de grå og selger de som desktop-elefanter.