Julenissen

Litt informasjon til deg som tenkte å slippe å kjøpe løsskjegg og lue til jul:

Det finnes ca. 2 milliarder barn på jorden. Julenissen besøker derimot ikke muslimer, hinduer, jøder eller buddhister, noe som reduserer antallet til ca. 18 %, dvs. 370 000 000 barn.

Med et verdensgjennomsnitt på 3,5 barn pr. husstand er det således 105 millioner husstander å besøke, om vi (noe forenklet) antar at det finnes minst ett snilt barn i hvert hjem (kanskje 2 i Tromsø, men dette påvirker ikke beregningene).

Julenissen har ca. 30 timer på seg til å jobbe, om han, som vi forutsetter, reiser fra øst til vest og dermes utnytter jordrotasjonen og de ulike tidssonene til sin fordel. Dette betyr at nissen må besøke 972,2 hjem per sekund i løpet av "skiftet"

Altså : For hvert kristent hjem med minst ett snilt barn har nissen ca. 1/1000 sekund for å parkere sleden, springe opp på taket og hoppe ned gjennom skorsteinen, dele ut julegaver, si HO-HO tre ganger, kyle nedpå to snapser, opp gjennom pipa igjen og videre til neste hus.

La oss anta (for enkelhets skyld) at alle hjem som skal besøkes er jevnt fordelt i tidssonene og at det i gjennomsnitt er 1 kilometer mellom hvert hus. Julenissen må da reise totalt 100 millioner kilometer i løpet av de 30 timene som er satt av til jobben. For å klare bare transporten må nissens slede fly med en hastighet av 1000 kilometer i sekundet, eller ca. 3000 ganger lydens hastighet. Denne beregningen forutsetter at seremoniene i hvert hjem kan holdes meget effektive, og at alle skorsteiner er i god stand osv.

Til sammenligning kan det nevnes at det hurtigste fartøy som menneskene har skapt, romsonden Ulysses, ferdes med ca. 50 kilometer i sekundet. Et normalt, friskt, markbundet reinsdyr kan komme opp i ca. 30 kilometer i timen.

Sledens last er en annet interessant faktor. Om vi antar at hvert barn får ca. 1 kilo julegaver (inklusiv emballasje) har sleden en last på 360 000 tonn, og dette er uten at julenissens egen vekt er medregnet. På marken kan et normalt sterkt reinsdyr dra en last på ca. 200 kilo, og om vi antar at nissens flygende reinsdyr kan dra det dobbelte av dette, kommer ikke julenissens slede til å rikke seg av flekken før nissefar har spent 180 000 dravillige kjørerein foran sleden sin. Dette kommer til å gi ekvipasjen en samlet vekt på ca. 500 000 tonn.

500 000 tonn som flyr med en hastighet på 1000 km. i sekundet møter en, mildt sagt, enorm luftmotstand. Denne kommer til å varme opp reinsdyrene nesten som en meteoritt som kommer inn i jordatmosfæren. De to lederreinene kommer da til å absorbere en energi tilvarende 14 300 trilliarder joule pr. sekund, eller 14 300 000 000 000 watt. Lederreinene kommer ganske enkelt til å brenne opp umiddelbart, og de som løper bak kommer til å bli utsatt for et øredøvende brak når ekvipasjen bryter lydmuren, for så selv å brenne opp.

Alle reinsdyrene kommer til å møte sin skaper på mindre enn 1/200 sekund, d.v.s. før nissen har nådd fram til sitt sjette hus.

Men allerede før dette intreffer vil situasjonen ha blitt uholdbar. Når sleden aksellerer fra 0 til 1000 km/sek på 1/1000 sekund, noe som i utgangspunktet er for langsomt hvis tidsskjemaet skal holde, kommer alt og alle i sleden til å bli utsatt for en belastning på drøye 17 500 G, d.v.s. en kraft som er 17 500 ganger større enn tyngdekraften. En julenisse på 150 kilo (vekten er beregnet utfra eksisterende kopier) vil bli presset mot bakenden på sleden med en kraft tilsvarende 3000 tonn, noe som øyeblikkelig vil pulverisere hvert ben i kroppen hans og redusere han til en våt flekk.

Alt dette betyr at hvis nissen noensinne hadde eksistert, ville ethvert forsøk på å leve opp til forventningene lede til hans umiddelbare død.

(Bare ikke si noe til barna.)