Er'u kammerat så er'u kammerat

Kvinnelig vennskap:
En kvinne kommer ikke hjem en natt...
Morgenen etter sier hun til sin mann at hun sov hos en venninne.
Mannen ringer de 10 beste venninnene:
Ingen har sett fruen i løpet av natten.

Mannlig kameratskap:
En mann kommer ikke hjem en natt.
Morgenen etter sier han til sin frue at han sov hos en kamerat.
Fruen ringer de 10 beste kameratene:
8 stykker bekrefter at hennes mann sov hos dem,
2 påstår at han fremdeles er der...