Sammentreff

Abraham Lincoln ble valgt til Kongressen i 1846.
John F. Kennedy ble valgt til Kongressen i 1946.

Abraham Lincoln ble valgt til President i 1860.
John F. Kennedy ble valgt til President i 1960.

Navnene Lincoln og Kennedy består begge av syv bokstaver.
Begge to var spesielt opptatt av folkets rettigheter.
Konene til dem begge mistet et barn mens de bodde i Det Hvite Hus.
Begge presidentene ble skutt på en fredag.
Begge ble skutt i hodet.

Dette er interessant:
Lincolns sekretær het Kennedy.
Kennedys sekretær het Lincoln.
Begge ble myrdet av sørstatsfolk.

< Begge ble etterfulgt av sørstatsfolk.
Begge etterfølgerene het Johnson.
Andrew Johnson, som overtok etter Lincoln, ble født i 1808.
Lyndon Johnson, som overtok etter Kennedy, ble født i 1908.

John Wilkes Booth, som myrdet Lincoln, ble født i 1839.
Lee Harvey Oswald, som myrdet Kennedy, ble født i 1939. Begge attentatmennene brukte alle sine tre navn.
Begge navnene er på 15 bokstaver.
Booth løp fra et teater og ble pågrepet i en lagerbygning.
Oswald løp fra en lagerbygning og ble pågrepet i et teater.
Både Booth og Oswald ble myrdet før de ble stilt for retten.

Og her kommer det sprøeste:
En uke før Lincoln ble skutt var han i Monroe, Maryland.
En uke før Kennedy ble skutt var han i Marilyn Monroe!