Den egentlige skapelsesberetningen.

Gud skapte et Esel, og sa til det: "Du er et Esel. Du skal arbeide uavbrutt fra morgen til kveld, og bære tunge byrder på din rygg. Du skal kun spise gress og være mindre intelligent. Og du skal leve i 50 år."
Eselet svarte: "Å leve i 50 år som du beskriver er alt for lenge. Ikke gi meg mer enn 30 år."
Og slik ble det.

Så skapte Gud Hunden, og sa til den: "Du er en Hund. Du skal vokte over menneskenes gods og hjem - og være menneskets beste venn. Du skal spise restene etter mennesket, og leve i 25 år."
Hunden svarte Gud: "Å leve 25 år på denne måten - er for mye. Ikke gi meg mer enn 10 år."
Og slik ble det.

Så skapte Gud Apen, og sa til den: "Du er en Ape. Du skal svinge deg fra tre til tre og forholde deg som en idiot. Du skal være morsom - og til glede for menneskene, slik skal du leve i 20 år."
Apen svarte Gud: "Gud, å leve i 20 år som hele verdens klovn, er for lenge. Ikke gi meg mer enn 10 år."
Og slik ble det.

Til slutt skapte Gud Mannen og sa til ham: "Du er en Mann, det eneste rasjonelle levende vesen på jord. Du skal bruke din intelligens til å herske over menneskene og verden. Dette skal du gjøre i 20 år."
Mannen svarte Gud: "Gud, å være Mann i kun 20 år er ikke nok. Gi meg de 20 årene som Eselet ikke ville leve, de 15 årene til hunden og de 10 årene til apen.

Slik sørget Gud for at mannen lever 20 år som mann, gifter seg og lever i 20 år som et esel, som arbeider fra morgens til kveld - og bærer tunge byrder.

Så kommer barna - og han lever i 15 år som en hund, som vokter hjemmet, og kun spiser maten som er til overs.

Så, i høy alder, lever han 10 år som en ape, forholder seg som en idiot til stor fornøyelse for sine barnebarn.

Slik er det med den saken!!