Denne krever litt bakgrunnsinformasjon: Kristian kom med et lite hjertesukk etter en diskusjon om hvorvidt USA var i krig etter terrorangrepet på World Trade Center. Han la opp til smash, og fikk denne rett i trynet...


From: "Jon Berger"
Date: 18. september 2001
Subject: Re: Jeg skjønner ikke dette...

La oss se litt på fakta:

 1. USA er i krig. Dette har President Bush, Vise-President Cheney, Forsvarsminister Rushkoff og Utenriksminister Powell uttalt. Det amerikanske senatet og representantenes hus stiller seg bak. Norge er tildels også i krig, all den tid vi som medlem av NATO skal og må stille oss bak NATOs artikkel 5, om felles forsvar for felles fiender.

  Dette er altså IKKE et uinteressant tema.

  Fienden er ikke direkte identifisert enda, men det kommer. Og da har man faktisk folkerettslig retten på sin side, enda så "rart" det høres ut.

 2. Det ER viktig for oss å forstå dette. La oss anta at Araberene om et år, er gørr lei av hele greia. En langvarig krig med arabere, kan vekke til live mektige krefter i midt-Østen. Den Saudi-Arabiske kongefamilien har av ren og skjær egoistisk egeninteresse støttet USA i alle år, men Saudi-Arabia er forferdelig ustabilt. Videre er Osama Bin Laden i slekt med kongefamilien i Saudi-Arabia, er erklært "persona non grata" av disse, og bin Laden mener disse er en "fare" for den rette tro og slike ting.

  La oss nå anta at "alle" arabere da bestemmer seg for å bruke det eneste vesentlige våpenet de har overfor USA, nemlig å stenge av olje-forsyningene til USA. Hvem sitter da som største leverandør? Akkurat.

  Har noen av dere tenkt på hva det da vil si - nivå på sikkerhet og etteretning i Norge i relasjon til dette? Tro meg, mine herrer, vi sitter trygt plantet i gørra med begge føttene.

 3. Derfor - det er fantastisk historieløst å late som om dette ikke angår oss. For det første kan dette som nå er iferd med å skje allerede NÅ gjøre Nordsjøen til et terrormål. Bedre å kutte av lina med en gang enn å la folk ha reserver, ikke sant? Det er bare naivt å tro at lille Norge er unntatt.
 4. Tony Blair uttalte i forrige uke, at det kun er tekniske begrensninger som hemmer disse folkene, ikke en "tradisjonell" forståelse for "regler".

  Derfor blir en påstand om at USA ikke følger regler, ikke bare falsk og uten kraft, men også arrogant, kunnskapsløs og uten hold i virkeligheten. Om man ser på USAs militære maskineri, er det en del ting som etableres i for- og etterkant av aksjoner. Det er enorme sanitære og kliniske medisinske resursser på plass, det kjøres inn mengder med mat og medisiner til lokalbefolkning, det etableres støttepunkter, oppsamlingsleire (hva andre sikkert vil kalle "fangeleire", men det får være deres eget problem).

  Den Amerikanske hæren fotfølges av egen og andres presse. Det er vanskelig å se at man under dekke av CNN, Sky og alle andre skulle klare å "bryte regler". Det som derimot er sikkert, er at jeg har sett TV bilder av massegraver fra hele Balkan, jeg har sett Somaliske "soldater" trekke lik av FN soldater gjennom gatene mens folkemengden jubler, jeg har sett palestinske "politifolk" lystmorde Isrelske soldater for åpent kamera, jeg har sett bilder av Saddams ofre for giftbombing, jeg har sett de lover og regler Taliban påfører sin egne folk. Skal jeg fortsette?

 5. Hva forsvares og hva angripes? Skal vi forsvare en gjeng med lystmorderiske tullinger som under påskudd av en totalt på tryne tolking av religion forsvarer de forferdeligste ting? Hva er det mest åpne, tolerante, etnisk diverserte og demokratiske sted? New York? Eller Kabul, Teheran, Bagdadh, Islamabad?
 6. Dette er ikke et angrep på USA alene. Dette er et angrep på oss også, fordi dette er et angrep på verdier og meninger vi deler med USA. Om vi er et resultat av Amerikansk kulturimperialisme er uinteressant, Norge er for lite til at vi noen gang hadde klart å skape en identifiserbar kultur på egenhånd. USA har vært vår beste venn i alle år, og uten ting som Marshall-hjelpen, hadde vi vært den minste jævla provinsen i Russland idag. Litt takknemlighet og støtte skylder vi gamle venner. Om det svir. Ting ER ikke bare rosenrødt og enkelt alltid. Spør besteforeldrene deres, om de fremdeles lever.
La meg si én ting til, og dette får stå for egen regning: Arroganse, Ignoranse og total mangel og fravær av fakta gjør at man i de aller fleste sammenhenger burde holde kjeft. Dette er ingen fotball-kamp. Dette er blodig alvor. Dette er veldig farlig. Det dummeste man gjør da, er å basere sin "viten" på en blanding av faktafeil, rykter, tvilsom journalistikk, SVs forsvarskomite, "hva naboen sa" og hva man har lest på nettet. Søk kunnskapen i bøkene, søk kunnskapen ved å snakke med folk, søk kunnskapen på nettet om man har seriøse kilder, og søk kunnskapen i avisene. Mange og forskjellige. Forsøk å sett det sammen, og analyser det litte granne.

Det er lov å være redd, forresten. Det er jeg sjæl. Men jeg NEKTER å akseptere at slike ting som dette, ikke krever hevn. Jeg gidder ikke sitte å være en jævla pussy og ikke si at det eneste disse folka fortjener, er kverna. Den store. Fakta er at verden blir et bedre sted det øyeblikk vi er kvitt hele Islam-helvete. Det er en gammel Dire Straits sang hvor en av replikkene er at "...if 2 men say they're Jesus, one of them must be wrong..", og det er der vi befinner oss idag.

Disse folka er ikke interessert i å forhandle, de er ikke interessert i å vurdere verden fra vårt ståsted, de er ikke interessert i at dere og du og jeg helst vil gå på ski om vintern og ligge på stranda om sommern. Det anser de som umoralsk og fordervet. De skjønner ETT eneste språk, og det er rå makt. Og NÅ må vi ta de, før de faktisk finner ut hvordan man bygger atombomber, raketter, lærer å bruke bombefly eller enda verre; tar makten i et land med litt større resursser enn Afghanistan.

Forstå hva som skjer. Se ting i sammenheng.

Jon