Sivert Knutson Aarflot
(1759-1817)
Gunhild R. Eikrem
(1756-1836)
Amund Knudsen Aarflot
Birte Kanutte Aarflot
(-)
Johannes Aarflot
(1824-1891)

 

Family Links

Spouses/Children:
Anna Gulandine Drabløs

Johannes Aarflot

  • Born: 1824
  • Marriage: Anna Gulandine Drabløs
  • Died: 1891

   General Notes:

Det er med en solid bakgrunn i 1700-tallets opplysningstid med tydelig vekt på folkeopplysningsammen med en haugiansk kristendom at Johannes Aarflot kommer til Ålesund. Og dette var en bakgrunn som skulle til å prege virket hans i byen.
Bokbinder og butikkbetjent
Det var som bokbinder Aarflot begynte da han først kom til byen. Utøverne av dette håndverket var kanskje det viktigste leddet i all omsetning av bøker den gangen, og det var gjerne slik at bokbindingen var kombinert med kjøpmannskap av ett aller annet slag.
En tid var Johannes Aarflot butikkbetjent hos bokbinder og kjøpmann M. Brudevold i Skansen. Brudevold var en av det to bokhandlerne av betydning i byen, men det var nesten bare salmebøker og lærebøker han hadde å selge.
Til eget hus med egen butikk
I 1860 begynte imidlertid Aarflot å handle for seg selv med bøker og papir i Kipervikgata. To år etter stod hans eget hus ferdig i Kirkegata - på den tomta forretningsgården står på i dag.
Hva en bokhandler hadde å selge den gangen skal vi komme mer inn på i neste kapittel. Men først en summarisk oversikt over Johannes Aarflots liv og arbeid.
En kraftig helseknekk
Ved den tid han kom til Ålesund hadde han fått en kraftig helseknekk: han var svært nedbrutt av gikt, ja, så ille plaget ble han etterhvert at han i mange år måtte gå med to krykker. Hans uførhet voldte han likevel mindre vanskeligheter enn man skulle tro.
Ordfører i 15 år
Utrustet som han var med rike evner og skarp forstand og stor kritisk sans, varte det ikke lenge før han kom med i første rekke blant de ledende i byen, der han i lang tid kom til å øve bestemmende innflytelse på avgjørelser av alle viktige saker. I 1864 ble han valgt til ordfører i byen, et verv han ble gjenvalgt til flere ganger, sist i 1891, og i alt 15 år. Så lenge har forøvrig ingen hittil innehatt ordførervervet i Ålesund.
Stortingsmann
I årene 1868 og 1869 ble han valgt til stortingsmann for Ålesund og Molde, senere også i årene 1871 - 1891. På Stortinget tiltrakk han seg hurtig oppmerksomheten ved sin saklige, kyndige og rolige innlegg i debatten, og han vant etterhvert stor anseelse. Han representerte Høyre, men ikke partiets mest konservative fløy.
Arven fra Ekset
Trass i sine mange private og offentlige gjæremål fikk Aarflot tid til å være den selvskrevne rådgiver og hjelper for de mange som i vanskelige saker henvendte seg til ham.
Både i kirkens liv og i lekmannsbevegelsen tok hans del. Han var blant stifterne av Indremisjonsforeningen og dens avlegger: Ynglingeforeningen. Som vi ser kom han til å ta vare på arven fra Ekset - både i sitt samfunnsengasjement, i sine religiøse interesser og - som vi skal se mer i neste kapittel - i sin spredning av det trykte ord


Johannes married Anna Gulandine Drabløs. (Anna Gulandine Drabløs was born in 1846 in Aalesund and died in 1892.)


Home | Table of Contents | Surnames | Name List

This Web Site was Created 17 Feb 2003 with Legacy 4.0 from Millennia